Sollentuna kommun

Sollentuna kommun

Sollentuna kommun

AAA Flerspråkig Assistans erbjuder hemtjänst och personlig assistans i Sollentuna kommun.

Vårt namn förutsätter att vi är flerspråkiga, därför du kan känna sig säker oberoende av modersmål. Alla kunder kan använda egna hemspråk. Det skapar trygghet, inflytande över sin situation och självbestämmande. Vi tar hänsyn till alla individuella behov och önskemål i vår planering. Assistans anpassas efter kundens behov. Insatserna kan variera mellan några timmar i månaden till flera tillfällen per dygn.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du kan få hjälp av hemtjänsten med personlig assistans dygnet runt. Att du skall må bra är alltid grunden för de insatser vi ger. Vi kan hjälpa till med din personliga hygien, på- och avklädning, städning, tvättning och strykning, matlagning, med mera.

Utbildning

AAA Flerspråkig Assistans har engagerade, professionella och kundorienterade medarbetare. Varje år erbjuder vi kostnadsfri utbildning för vår personal där man bemästrar nya metoder och rutiner.

Mål

Våra kunder ska kunna leva ett normalt liv i deras vardagen och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Planering

Vi lyssnar noga på kundens önskemål för att skaffa anpassande insatser och planering. För oss är ingenting omöjligt, det finns alltid möjligheter.

Flexibilitet

Varje kund är unik och vi anpassar våra insatser efter just dig. Du ska leva ett fritt och självständigt liv samt att må fysiskt och psykiskt bra. Vi lyssnar på dig och hjälper dig att känna sig lyckliga.