Personlig Assistans

AAA Flerspråkig Assistans Care's idé och koncept: Är att verka som ditt rådgivande, samordnande, administrativa organ på ett kvalitets- och kostnadsmedvetet sätt, med målet att så långt det är möjligt verka för att öka ditt oberoende. I sammanhanget är det viktigt med en välfungerande personlig assistans och en god personkemi mellan dig och den personliga assistenten.

Personlig assistans
 • Vi står till tjänst och hjälper dig med rätt assistanslösning
  • Hur olika alternativ fungerar
  • Bästa alternativ för dig

 

 • Söka assistansersättning
  • Gällande regler
  • Var du söker
  • Hur mycket assistans som behövs

 

 • Inte nöjd med beslutet
  • Vart du vänder dig
  • Hur du överklagar

 

 • Praktiskt omhändertagande
  • Lönehantering, Bokföring, Skatter
  • Övrig administration

 

 • Utbildning i din arbetsledande roll
  • Gällande lagar
  • Få tag i assistenter
  • Schemaläggning

AAA Flerspråkig Assistans Care tar det totala arbetsgivar ansvaret för den personliga assistansen.

Hela Sverige
Personlig Assistans
Kvalitet
Avtal
Så arbetar vi
LSS
Hela Sverige

Vi finns i hela Sverige

Vi är ett väletablerat assistansföretag och har idag socialstyrelsens tillstånd att bedriva personlig assistans och erbjuda våra tjänster inom personlig assistans till våra kunder i hela Sverige.

Personlig Assistans

AAA Flerspråkig Assistans Care - ett tryggt val. Med gott samvete kan vi säga att AAA Flerspråkig Assistans Care är ett tryggt val eftersom Trygghet var svaret från våra kunder vid undersökning av val av assistans företag.

Är du idag kund hos kommunen eller en annan anordnare? Eller har du inget beslut om personlig assistans och vill veta mer om hur:

AAA Flerspråkig Assistans Care's ledstjärna: Alla ska ha rätt till ett bra liv. Bara du vet hur det ser ut. Därför är det du som avgör hur vi bäst förverkligar detta. Vad vi kan erbjuda dig... läs mer >>

Kvalitet

Vår kvalitet i din personliga assistans

Garanterad kvalitet
Den lokala arbetsledningen är grunden för god kvalitet i din personliga assistans, där du både som kund och arbetsledare kan styra assistansen i önskad riktning.
Vi på AAA Flerspråkig Assistans Care har skapat rutiner där dina önskemål och synpunkter tas till vara, för att på så sätt höja kvaliteten ännu mer. Detta svarar även mot Socialstyrelsens krav på vår verksamhet.

Dina förväntningar styr
Din arbetsledare och dina assistenter ger dig det stöd du behöver i din vardag. Du kan förvänta dig att din arbetsledare och dina assistenter, tillsammans med dig, planerar och genomför de aktiviteter du har behov av och önskar.
Vi tar till fasta på dina förväntningar och dina önskemål och sammanställt det i din genomförandeplan. I genomförandeplanen beskrivs de generella förutsättningar och önskemål som du har med din personliga assistans.

Följa upp och garantera kvaliteten
Dina förväntningar eller förutsättningar kan komma att ändras, så vi att följer alltid upp att du är nöjd med din personliga assistans. På detta sätt får du en personlig assistans som förändras och växer med dig och dina intressen.
I kvalitetsarbetet är det viktigt och vi på AAA Flerspråkig Assistans Care är stolta att vara en assistansanordnare som ständigt blir bättre. Därför får du alltid komma med både synpunkter och klagomål. Inget ämne är för stort eller smått. Om du så vill, så går det alltid bra att skicka in dina synpunkter anonymt.

Avtal

Personlig assistans och avtal
Är du nyfiken på personlig assistans hos oss men tycker att steget är för stort att ta, har du möjlighet att "prova på" period under sex månader.
"Prova på" innebär att om du inte är nöjd eller av annan orsak har du möjlighet att säga upp ditt avtal med oss på en månad under de första sex månaderna du är kund hos oss.
Det är ett stort steg att byta assistansanordnare, även om man är missnöjd med sin nuvarande situation. Målet för oss är att våra kunder alltid ska vara nöjda och därför har vi alltid dialog genomför förbättringar löpande.
Vi vet att alla är vi olika och vill ha ut olika saker med sin personliga assistans. För skapa valmöjligheten för dig som kund, erbjuder vi på AAA Flerspråkig Assistans Care två olika assistansavtal. Skillnaden av de olika avtalen är hur du vill använda din assistansersättning.
Grunden är densamma oavsett vilket avtal som passar din vardag bäst; en personlig assistans anpassad efter ditt liv och för din vardag.

 • För dig som vill ha det tryggt och enkelt - Garantiavtal för personlig assistans: Hos AAA Flerspråkig Assistans Care innebär det ett tryggt avtal att vi ansvarar för att assistansersättning används på bästa sätt. Du väljer själv vem som ska vara din arbetsledare och dina assistenter för assistansuppdraget.
  AAA Flerspråkig Assistans Care har vi lång erfarenhet av alla de frågor som berör assistansersättning och dess budgetering. T.ex. så ser vi på AAA Flerspråkig Assistans Care till att för dina personliga assistenters eventuella utbildningar att kostnader och omkostnader tas om hand.
  Garantiavtalet är ett tryggt val för dig som vill slippa ta tänka på ekonomi och administration men vill försäkra dig om att alla dina önskemål blir tillgodosedda. Vi redovisar hur alla dina assistanstimmar används.
 • För dig som vill ha stor möjlighet att påverka din assistansekonomi - Flexibeltavtal för personlig assistans: Hos AAA Flerspråkig Assistans Care innebär det ett avtal där du som kund får stort inflytande över hur din assistansersättning budgeteras och används. På samma sätt som för Garantiavtalet, väljer du själv vem som ska vara din arbetsledare och dina assistenter för assitansuppdraget
  Flexibeltavtal får du som kund mycket frihet och full beslutanderätt över hur din assistansersättning ska användas. Du tar själv hand om budgeteringen av alla dina assistanstimmar, kostnader och omkostnader. Vi på AAA Flerspråkig Assistans Care erbjuder dig både stöd och vägledning när du behöver det. Flexibeltavtal passar bäst för dig som vill ha mycket frihet, har kunskap om budgetering och planering.
Så arbetar vi

Administrativt stöd
Grunden i AAA Flerspråkig Assistans Care's arbetssätt är den lokala arbetsledningen.
Administrativ personal som har högsta kompetens inom t.ex. LSS-frågor, löneutbetalningar, arbetsgivarfrågor, eknomisk rådgivning, som stöd för dig och uppdraget finns alltid till hands.
Vi tar det fulla arbetsgivaransvaret. Vi har rutiner för hantering av assistansersättningen, löneutbetalningar, ett arbetsmiljöarbete och rutiner för dokumentation och kvalitet som motsvarar för Socialstyrelsens krav.

LSS-rådgivning
Ett beslut om personlig assistans är personligt och det är alltid du som kund som bestämmer vad du vill göra med det.
Lagstiftningen och kontakter myndigheter kring personlig assistans kan vara en både svårt och krångligt. Vi är emellertid väl medvetna om det så därför
erbjuder vi AAA Flerspråkig Assistans Care på kostnadsfri LSS-rådgivning. Exempelvis kan vi vara ett stöd vid en omprövning av ditt beslut eller att vi kan hjälpa dig med att söka fler assistans timmar.

Öppen redovisning för möjlighet att påverka
Vi på AAA Flerspråkig Assistans Care tillämpar öppen redovisning av assistanstimmar, kostnader och omkostnader. Bland annat gör denna insynen att du kan påverka hur och när dina assistanstimmar ska användas.

LSS

AAA Flerspråkig Assistans Care´s verksamhet genomsyras av en en humanistisk människosyn som sätter individen och dennes självbestämmande och behov i centrum. Vi respekterar alla människors lika värde och rättigheter samt den enskildes frihet och värdighet. Hos oss får du stöd och vi hjälper dig till ett bra liv

Vår verksamheten uppfyller LSS-lagstiftningens principer om jämlikhet, självbestämmande, tillgänglighet, delaktighet och inflytande, kontinuitet och helhetssyn... läs mer

Har du några frågor eller önskar du få mer information?

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss