Om Oss

Vi är ett väletablerat vårdföretag och erbjuder våra tjänster inom hemtjänst och personlig assistans till våra kunder i hela Sverige.

A A A - Flerspråkig assistans care

Vi startade vår verksamhet 2008 och har sedan dess vuxit och utvecklats till en framgångsrik och kvalitetssäker leverantör av tjänster inom hemtjänst och personlig assistans.

Detta har lett till att vi idag har avtal med ett flertal kommuner, såsom Stockholms stad, Haninge kommun, Nacka kommun, Lidingö kommun, Sollentuna kommun och vi fortsätter att teckna avtal med flera kommuner.

Vi erbjuder professionella och kvalificerade tjänster inom hemtjänst och personlig assistans.

Vår målsättning är alltid att vi på bästa sätt ska möta våra kunderns behov utifrån deras individuela situation och förbättra deras vardag och livskvalitet.

Vår verksamhet
Vad Vi Gör
Hur Vi Jobbar
Kompettens
Vår verksamhet

assistansAAA Flerspråkig Assistans Care erbjuder hemtjänst, Hemtjänst och Personlig assistans dygnet runt, årets alla dagar. Personlig omvårdnad, städning, inköp, matlagning och promenader. Tillsammans med dig och eventuellt närstående gör vi en genomförandeplan. Vi utgår från dina behov och önskemål och planerar det praktiska arbetet. Vi utser en kontaktman som regelbundet besöker dig.

Alla våra tjänster utförs av experter och personal som är erfarna och utbildade och som behärskar flera språk på modersmåls nivå. Vi erbjuder våra tjänster på många språk.

Våra medarbetare utbildas kontinuerligt genom olika kurser och utbildningsprogram. Verksamhetsansvarig för AAA Flerspråkig Assistans Care är sjuksköterska med mångårig erfarenhet inom äldreomsorg.

Vad Vi Gör

Vi erbjuder

2slVi erbjuder god omsorg i hemmet med möjlighet till det egna hemspråket. Genom att kunna kommunicera på det egna språket blir det möjligt för våra
kunder att känna trygghet och få inflytande och rätt bemötande. Vi vill utveckla möjligheter för våra kunder till ett självständigt liv utifrån individuella behov och resurser och bemöter dem utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på en sammanhållen syn på människan socialt, medicinskt och kulturellt.

Vi är alltid lösningsinriktade och se till möjligheter istället för begränsningar

Hur Vi Jobbar

Så jobbar vi

Så jobbar vi Alla våra kunder får ett individuellt bemötande. Vår personal är alltid tillmötesgående och flexibla i sitt arbete. När du kontaktar oss garanterar vi dig ett gott bemötande, genomsyrad av vår yrkeskunskap. För din trygghet är vi tillgängliga dygnet runt, året runt. Genom att ringa vårt journummer får du snabbt den hjälp du behöver eller vägledning och svar vid eventuella frågor.

Kunden får stort inflytande och kan lämna sina synpunkter på den hemtjänst och omsorg vi ger. Många människor med funktionshinder har svårt att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Vi arbetar aktivt för att stärka den enskildes förmåga att ha synpunkter.

Kompettens

Kompettens

Personalens utbildning: Vård och omsorgsutbildning.
Våra medarbetare har varierande utbildning. Bland våra medarbetare har vi undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer och ett flertal vårdbiträden med minst tre års arbetslivserfarenhet.

Personalens erfarenhet inom verksamheten:
Personalen har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, personlig assistans, hemtjänst och hemtjänst. Vår personal har även erfarenhet av diabetes, stroke och demens.

Utbildning och erfarenhet hos verksamhetsansvarig:
Sjuksköterska med mångårig vana inom arbete med äldre och deras behov. Bred erfarenhet av geriatrik, hemtjänst, ledningsarbete och kommunikation. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt genom olika kurser och utbildningsprogram.

Språk:
Svenska ,Armeniska, Ryska, Persiska, Engelska, Somaliska, Arabiska

Har du några frågor eller önskar du få mer information?

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Ange namn och epostadress, här under så skickar vi vårt nyhetsbrev till dig.

Vi använder inte e-postadressen eller annan information till något annat än att skicka nyhetsbrevet.