Kommuner

AAA Flerspråkig Assistans Care, fortsätter med att utveckla sin hemtjänst verksamhet och har idag avtal med ett flertal kommuner. Du kan läsa mer om oss, vår verksamhet och vårt samarbete med kommunerna vi idag har avtal med:
*externa länkar

och vi fortsätter att teckna avtal med flera kommuner.

kommuner-girl
Stockholm
Lidingö
Haninge
Nacka
Stockholm

Stockholms Stad
Behovet av en hemtjänst där man kan förmedla sig på det egna språket är stort. Om man får kommunicera på ett eget språk så ökar trygghetskänslan och inflytandet över uppdraget. Vi är ett av de mest innovativa företagen inom detta område.
Vi har ledsagning enligt LSS.

Mer om oss
Verksamhetsprofil/verksamhetsidé
individuellt utformat stöd i vardagslivet förmedlat på det egna språket med respekt för alla kulturella och religiösa inslag.

Erfarenhet i branschen
Utbildning och erfarenhet hos verksamhetsansvarig: Sjuksköterska med mångårig vana inom arbete med äldre och deras behov. Bred erfarenhet av geriatrik, hemtjänst, ledningsarbete och kommunikation.
Vi erbjuda god omsorg i hemmet med möjlighet till det egna hemspråket.
Språk: Armeniska, ryska, persiska, engelska, somaliska och arabiska m.m.

Kvalitetsarbete
Vi bedriver kvalitetsarbete utifrån den enskilda individens behov. Våra medarbetare utbildas utifrån vilka behov kunden har. Våra insatser utförs av personal som har kunskap att utföra uppdraget. Därför ger vi våra medarbetare fortlöpande utbildning så vi kan möta framtida krav. Vi har kontakt med demensförbundet och har en god kompetens inom området. För oss är det viktigt att se helheten runt varje enskild individ.

Tilläggstjänster
Tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för är gräsklippning, promenad med hunden, snöskottning, fönsterputs, bio- och teaterbesök, servicetjänster med hög kvalitet.

Typ av service
Hemtjänst, Hemtjänst och Avlösning
Organisationsform
Fristående/privat

Verksam i
Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, Älvsjö, Östermalm

Lidingö

Lidingö Stad
AAA Flerspråkig Assistans erbjuder hemtjänst och personlig assistans dygnet runt alla dagar året runt. Vår idé är en god omsorg i hemmet med möjlighet för kunden att få använda det egna hemspråket. Att kunna kommunicera på sitt eget språk tror vi ger en känsla av trygghet och en bättre möjlighet att skapa inflytande över sin situation för att få rätt bemötande.
Individuella behov och önskemål är utgångspunkt när vi planerar det praktiska arbetet. Vi vill skapa möjligheter för våra kunder att leva ett så självständigt liv som möjligt, därför försöker vi bemöta varje person ur ett socialt, medicinskt och kulturellt helhetsperspektiv.

Kompetens
Våra medarbetare har varierande utbildning. Bland annat har vi en undersköterska, en sjuksköterska, en socionom och flera vårdbiträden med minst tre års arbetslivserfarenhet.
Personalen har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, personlig assistans, hemtjänst och hemtjänst. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt genom olika kurser och utbildningsprogram. Verksamhetsansvarig för AAA Flerspråkig Assistans är sjuksköterska med mångårig erfarenhet inom äldreomsorgen.
Vi erbjuder våra tjänster på följande språk: svenska, armeniska, ryska, persiska, engelska, somaliska och arabiska.

Bemötande och trygghet
Vi strävar efter att ge alla kunder ett individuellt bemötande och vår personal försöker vara flexibla och tillmötesgående i sitt arbete. Du ska få ett gott och professionellt bemötande när du kontaktar oss.
För din trygghet är vi tillgängliga dygnet runt, året runt. Genom att ringa vårt journummer kan du få vägledning och svar på dina frågor, eller snabb hjälp om du behöver det.

Inflytande och integritet
Kunden ska ha stort inflytande och kunna ge synpunkter på den hemtjänst och omsorg vi ger. Vi arbetar aktivt för att stärka den enskildes förmåga. För oss är det viktigt att en funktionsnedsättning till exempel inte ska begränsa en individs möjlighet att uttrycka sina behov och synpunkter. Vår intention är att alltid vara lösningsinriktade och se till möjligheter istället för begränsningar.

Tilläggstjänster
De hemtjänstutförare kommunen skrivit avtal med har rätt att erbjuda tilläggstjänster utöver den ordinarie hemtjänsten, som fönsterputsning, snöskottning, privat städning och annat. De här tilläggstjänsterna är inte behovsprövande och ingår inte i biståndsbeslutet från kommunen. Du beställer och betalar själv hela kostnaden direkt till AAA Flerspråkig Assistans.

Efter överenskommelse med AAA Flerspråkig Assistans kan du få hjälp med:

 • Storstädning
 • Matlagning
 • Inköp
 • Trädgårdshjälp
 • Hantverkshjälp / fixartjänster
 • Fönsterputs
 • Sysselsättning / aktiviteter
 • Personlig assistans för läkarbesök eller annat
 • Snöskottning
Haninge

Haninge Kommun
I Haninge gör vi följande insatser: Omsorgstjänster, Personlig assistans, LSS, Hushållstjänster.

Geografiskt område:
Handen, Brandbergen, Jordbro och Västerhaninge

Språk:
Svenska, Engelska, Armeniska, Polska, Franska, Spanska, Ryska, Vitryska, Persiska, Arabiska, Kurdiska, Turkiska, Somaliska, Tigrinja, Filippinska

Nacka

Nacka Kommun

Tjänster:

Hemtjänst med omvårdnad och service
Ledsagning och avlösning
Geografiska områden:

Boo

 • Fisksätra/Saltsjöbaden
 • Sicklaön
 • Älta

Personal och kompetens:

Personalens utbildning: Vård och omsorgsutbildning. Undersköterska, sjuksköterska och vårdbiträde med minst tre års arbetslivserfarenhet.


Personalens erfarenhet inom verksamheten: Erfarenhet inom äldreomsorg, personlig assistans, hemtjänst och hemtjänst. Vår personal har även erfarenhet av diabetes, stroke och demens.


Utbildning och erfarenhet hos verksamhetsansvarig: Sjuksköterska med mångårig vana inom arbete med äldre och deras behov. Bred erfarenhet av geriatrik, hemtjänst, ledningsarbete och kommunikation.


Språk: Armeniska, Ryska, Persiska, Engelska, Somaliska, Aarabiska.


Verksamhetens innehåll

Inriktning: Erbjuda god omsorg i hemmet med möjlighet till det egna hemspråket. Genom att kunna kommunicera på det egna språket blir det möjligt för våra kunder att känna trygghet och få inflytande och rätt bemötande. Vi vill utveckla möjligheter för våra kunder till ett självständigt liv utifrån individuella behov och resurser och bemöter dem utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på en sammanhållen syn på människan socialt, medicinskt och kulturellt.


Hur vi arbetar för att nå kommunens mål: Vi strävar efter nära samarbete med kommunen, och våra medarbetare utbildas kontinuerligt. Som utförare av privat hemtjänst är vi skyldiga att följa lagar och kommunens riktlinjer.

Kontinuitet när det gäller personal och tider: Vår strävan är att våra kunder ska erbjudas samma personal vid varje tillfälle för att etablera en god relation och känna trygghet. I samråd med kunden utformas önskade tider för beviljade insatser.

Vem tar emot synpunkter eller klagomål: Företagets kontaktperson på telefon eller mail. Avvikelse och klagomål hanteras omgående och ses som en naturlig del i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete. Den enskilde kunden har i sitt hem en kontaktpärm där klagomål eller andra synpunkter kan noteras av kunden eller anhöriga.


Kvalitetsarbete: Vi bedriver kvalitetsarbete utifrån den enskilda individens behov. Våra medarbetare utbildas utifrån vilka behov kunden har. Våra insatser utförs av personal som har kunskap att utföra uppdraget. Därför ger vi våra medarbetare fortlöpande utbildning så vi kan möta framtida krav. Vi har kontakt med demensförbundet och har en god kompetens inom området. För oss är det viktigt att se helheten runt varje enskild individ.


Företaget vill framhålla om sin verksamhet: När du får hjälp av oss får du en egen kontaktperson som har ett extra ansvar att du får den hjälp du behöver. Vi har naturligtvis tystnadsplikt och allt hanteras med sekretess.


Tilläggstjänster: (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för) Gräsklippning, Promenad med hunden, Snöskottning, Fönsterputs, Bio- och Teaterbesök, Servicetjänster med hög kvalitet.


Övrigt: Vid första mötet med dig går vi igenom dina beviljade insatser, intressen och önskemål. Utifrån detta samtal upprättar vi en genomförandeplan. Då vår arbetsplats är ditt hem är det av största betydelse att du känner trygghet, respekt och lyhördhet.

Har du några frågor eller önskar du få mer information?

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss