Integritetspolicy

Integritetspolicy, GDPR

Giltig från och med 2018-05-14

Assistans & Hemtjänst i Stockholm AB är glada att du som besökare på vår hemsida vill ta del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder vår hemsida. Vi vill att du ska vara säker på att Assistans & Hemtjänst i Stockholm AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar vid ett besök på vår webbplats.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Assistans & Hemtjänst i Stockholm AB, Gambrinusgatan 5, 11231 Stockholm. För frågor om integritetspolicyn kan du nå oss på telefon: 08-51 51 04 91 eller via e-post info@assistanshemtjanst.se

Andra kontakter kan hittas under Kontakt

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Assistans & Hemtjänst i Stockholm AB skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU i maj 2018.  Assistans & Hemtjänst i Stockholm AB behandlar dina personuppgifter när du; söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss eller söker kontakt med oss i övrigt.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter (se följande information ”uppgifter som du ger oss genom inmatning av data”) eller data som automatiskt samlas under ditt besök (”data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår webbplats”).

 A. Uppgifter som du lämnar till oss genom att mata in data

  1. Kontaktformulärdata

På vår hemsida finns ett formulär som du som besökare frivilligt kan ställa frågor till oss. Den data som efterfrågas (sk ”Form data”) är: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder datan i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och för att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret.

Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna svara på din begäran (t.ex. svara på frågor och skicka nyhetsbrev eller eventinbjudningar).

 B. Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida

  1. Loggfiler

När du använder Internet från din mobila enhet eller dator vanligtvis i din webbläsare, kommer viss information att överföras, sk loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/mobila enhet. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.

  1. Cookies

På vår webbplats används inte cookies

  1. Webbanalys

Vi samlar inte in statistisk över användningen och besöksflödena på vår hemsida.

 

Behandling av personuppgifter under rekryteringsprocesser

Assistans & Hemtjänst i Stockholm ABs rekryteringsverksamhet utgår ifrån att matcha rätt kandidat med rätt uppdrag eller rätt kund. Under rekryteringsprocessen samlar vi därför in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund och gör så i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Samtycke måste inhämtas från kandidat innan en kandidatprofil levereras till kund vid varje enskilt tillfälle.

De personuppgifter som du som kandidat lämnar i samband med din ansökan lämnas aldrig ut till tredje part i kommersiellt syfte. För att kunna fullfölja ansökningsprocessen behöver personuppgifter emellertid behandlas internt.

 

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Assistans & Hemtjänst i Stockholm AB använder ej de personuppgifter du lämnar för marknadsföring och marknadsundersökningar.

 

När du ansöker till en ledig tjänst sparar vi dina personuppgifter kopplade till ansökan i ett år. I en rekryteringsprocess genereras även andra dokument med personuppgifter som sparas lika länge. Bakgrundskontroller är dagsfärska och inte något som vi lagrar överhuvudtaget.

 

Överföring av personuppgifter

Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer ej överföras till tredje part.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på info@assistanshemtjanst.se eller på 08-51 51 04 91. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

 

Ändring av sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du kan se statusen genom datumangivelse för denna sekretesspolicy i början av detta dokument.